Opštinske stipendije za studente

Napisao Opština Mrkonjić Grad (www.mrkonjic-grad.rs) , .

Pravo na dodjelu stipendija imaju redovni studenti koji prvi put upisuju odgovarajuću godinu studija, i to studenti koji su primali stipendiju u školskij 2012/2013. godini, a redovno su upisali narednu godinu studija, te studenti koji imaju prosjek ocjena 9,00 i više za sve godine studija. Stipendiju će dobiti i studenti iz porodica sa četvoro i više djece kojima je priznato pravo na dječiji dodatak, studenti bez oba roditelja, studenti koji imaju status porodice poginulog i nestalog borca ili ratnog vojnog invalidaod I do IV kategorije. Pravo na stipendiju imaju i studenti prve godine studija koji nisu završili sve razrede srednje škole sa odličnim uspjehom, izuzev studenata iz porodica u kojima studira troje i više studenata a prvi put upisuju prvu godinu studija, kao i studenti druge i viših godina studija po osnovu materijalno-finansijskog stanja i prosjeka ocjena. Pravo na dodjelu stipendija po povlaštenim uslovima imaju studenti druge i viših godina studija upisanih na Mašinski fakultet, kao i studenti koji studiraju matematikui fiziku. Visina mjesečne stipendije za sve godine iznosiće 120 maraka, izuzev stipendija za studente koji studiraju mašinstvo, matematiku i fiziku, a koja će iznositi 180 maraka.

Download from BIGTheme.net free full premium templates