Jačanje kapaciteta gradova i opština

Napisao Opština Mrkonjić Grad (www.mrkonjic-grad.rs) , .

Predstavnici Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) Andera Spear i Dajen Kavalec boravili su u posjeti u opštini Mrkonjić Grad i sa načelnicom Divnom Aničić razgovarali o značaju Projekta jačanje kapaciteta saveza opština i gradova u BiH (CDMA).

- CDMA Projekat sa pro vođenjem je započeo avgusta 2010. godine i tajao je pune tri godine. Ciljevi projeka bili su jačanje institucionalnih kapaciteta saveza opština i gradova u oba entiteta, pobo ljšanje pozicija saveza u zastupanju interesa opština, osnivanje i poboljšanje usluga finansijskog savjetovanja u okviru saveza, te uspostavljanje jedinica za integracije - kaže predstavnica SIDE Andrea Spear. Načelnica Divna Aničić istakla je da je projekat ispunio njena očekivanja.

- Korist od CDMA projekta je velika, posebno bih izdvojila značaj otvaranja kancelarije Saveza opština i gradova RS u Banjoj Luci, u kojoj su zaposleni savjetnik za pravna pitanja i finansijski savjetnik -rekla je Aničićeva, dodajući da se nada da će projekat biti nastavljen i u narednom periodu. Projekat Jačanje kapaciteta saveza opština i gradova u Bosni i Hercegovini (CDMA), provodila je Holandska agencija za razvoj VNG International, u konzorcijumu sa Švedskom agencijom SIPUi agencijom za razvoj EDA iz Banjaluke. Projekat je finansirala Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju -SIDA.

S. ĆUSO

Download from BIGTheme.net free full premium templates